ADORACJA

Adoracja Najświętszego Sakramentu we Włocławku

Bóg zawsze JEST. Sam to podkreślił, objawiając Mojżeszowi swoje imię JAHWE. A my jesteśmy Jego dziećmi, zatem powołani jesteśmy do tego, by naśladować naszego Ojca. Najpiękniej możemy tego dokonać właśnie naszą OBECNOŚCIĄ – odpowiadając na Jego Obecność w Najświętszym Sakramencie. Pragniemy zgromadzić przy Jezusie Eucharystycznym wszystkich ludzi dobrej woli i zachęcić do trwania przed Nim w intencji pokoju i jedności – w naszych rodzinach, wspólnotach, parafiach, w naszym mieście, państwie, Kościele i na całym świecie.

Przyjmujemy deklaracje adoracji Najświętszego Sakramentu w naszym mieście (napisz do nas: duchowecw@gmail.com). Można zadeklarować dowolny okres czasu (kwadrans, 20 minut, pół godziny, godzinę), o dowolnej porze, w dowolnej częstotliwości (raz w tygodniu, co dwa tygodnie, raz w miesiącu, jednorazowo). Mogą się także zgłosić chorzy, którzy w swych domach będą się łączyć z adoracją online. Poniższy kalendarz ukazuje, czy w danej chwili ktoś we Włocławku trwa przy Eucharystycznym Jezusie.

Plan Adoracji