ADORACJA

Adoracja Najświętszego Sakramentu we Włocławku

Bóg zawsze JEST. Sam to podkreślił, objawiając Mojżeszowi swoje imię JAHWE. A my jesteśmy Jego dziećmi, zatem powołani jesteśmy do tego, by naśladować naszego Ojca. Najpiękniej możemy tego dokonać właśnie naszą OBECNOŚCIĄ – odpowiadając na Jego Obecność w Najświętszym Sakramencie. Pragniemy zgromadzić przy Jezusie Eucharystycznym wszystkich ludzi dobrej woli i zachęcić do trwania przed Nim w intencji pokoju i jedności – w naszych rodzinach, wspólnotach, parafiach, w naszym mieście, państwie, Kościele i na całym świecie.