Wspólnoty

Podstawową komórką organizacyjną w Kościele jest parafia, którą duszpastersko rozumiemy jako „wspólnotę wspólnot”. To wspólnoty (ich liczba i charyzmat) określają, na ile życie duchowe parafii się rozwija. Osoby proszące o pomoc potrzebują także wsparcia, towarzyszenia – i dlatego po pierwszym kontakcie z „pogotowiem ratunkowym” kierowane są do konkretnych wspólnot – według spersonalizowanego rozeznania. W tym jednym miejscu chcemy gromadzić informacje o wszystkich wspólnotach, funkcjonujących przy parafiach Włocławka – według podziału charakterologicznego oraz przynależności parafialnej. Ten wykaz jest w trakcie tworzenia – jeśli nie ma w nim Waszej wspólnoty, wybaczcie i prosimy o kontakt.

Wspólnoty wg przynależności parafialnej

Wspólnoty charyzmatyczne

Wspólnoty maryjne

 • Apostolat Maryjny – Par. św. Maksymiliana

  Spotkania ustalane są na bieżąco

  Kontakt:
  Halina Lewandowska – 782 822 032 (hlewand@wp.pl)

 • Wspólnota Adoracji Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej – Parafia Wszystkich Świętych

  Kontakt:
  p. Czesław – 509 384 750

 • Apostolat Maryjny (Stowarzyszenie Cudownego Medalika) Parafia św. Józefa

  Wspólnota ma charakter publiczny i skupia osoby, które chcą przez apostolstwo oddawać należną cześć Niepokalanej. Spotkania parafialnego Apostolatu Maryjnego odbywają się 27 dnia każdego miesiąca o godzinie 16.30 w dolnym kościele.
  Opiekun: ks. Adrian Szczap

 • Wojownicy Maryi Włocławek

  Część ogólnopolskiej maryjnej wspólnoty męskiej.

  Spotkania formacyjne regionalne odbywają się w pierwsze soboty miesiąca w Kaplicy przy Schronisku dla Osób Bezdomnych Włocławskiego Caritasu przy ulicy Karnkowskiego 7   o godz. 16.30

  Fecebook: Wojownicy Maryi Włocławek
  Opiekun: Ks. Jacek Kędzierski junior

Wspólnoty młodzieżowe

 • Wspólnota młodzieżowa AMEN – Par. św. Józefa

  Kontakt:
  Filip Korzeniewski – 605 834 320 (fkorzeniewski1@gmail.com)
  Wiktoria Suska – 667 456 605 (wiktoria_s96@o2.pl)

 • Ruch Światło-Życie – oaza młodzieżowa – Par. św. Maksymiliana

  Kontakt:
  Katarzyna Kwiatkowska – 608 550 189 (kaszakwiat@wp.pl)

 • Ministranci – Par. św. Maksymiliana

  Kontakt:
  ks. Damian Pluskota – 518 014 627

 • Liturgiczna Służba Ołtarza-Parafia św. Józefa
  Wspólnota ministrancka liczy ponad 20 chłopaków, którzy będąc blisko Ołtarza pomagają wiernym w przeżywaniu liturgii oraz celebransowi przy Stole Pańskim. Poza Eucharystią, spotykają się w soboty o 10:00 na zbiórkach formacyjnych. W ciągu roku organizują wiele wyjazdów i innych form aktywności, gdzie się poznają i spędzają wspólnie czas.
  Opiekun: ks. Przemysław Pankowski

  lsoooo4

 • Schola parafialna – Parafia Najświętszego Zbawiciela

  Opiekun: Pan  Adam Wiśniewski – organista

  Zaproszenie dla śpiewających dzieci i młodzieży.

 • Liturgiczna Służba Ołtarza-Parafia św. Jana.

  Telefon kontaktowy parafii: 667 565 774

Wspólnoty modlitewne

 • Wspólnota modlitewna Emanuel – Par. św. Maksymiliana

  Spotkania we wtorki po Mszy św. wieczornej

  Kontakt:
  Arek Kołtuński – 609 515 300 (general.arek@wp.pl)
  Kasia Kołtuńska – 530 960 088 (general.kasia@wp.pl)

 • III zakon św. Franciszka – Par. Wszystkich Świętych

  Spotkania w 3-cią niedzielę m-ca po Mszy św. o g. 12

  Kontakt:
  Tadeusz Szwak – 514 900 933 (tadeuszwak@poczta.onet.pl)

 • Wspólnota Adoracji Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej – Par. Wszystkich Świętych

  Kontakt:
  p. Czesław – 509 384 750

 • Grupa Św. Ojca Pio – Par. Wszystkich Świętych

  Kontakt:
  p. Jadwiga – 662 449 775

 • Wspólnota Różańcowa „Żywy Różaniec” – Parafia św. Józefa

  Każdy członek ma codziennie do odmówienia dziesiątkę różańca z wybraną tajemnicą zmienianą co miesiąc. Różaniec odmawiany we wtorki o 17:30. W pierwszą sobotę miesiąca o 9:00 Msza św, o 10:00 Różaniec w intencji Wspólnoty. Spotkania w pierwsze wtorki miesiąca.
  Opiekun: ks. Adrian Szczap

  https://www.jozef.wloclawek.pl/wspolnoty-parafialne/zywy-rozaniec.html

  zywy rozaniec2

 •  „Żywy Różaniec” – Parafia Najświętszego Zbawiciela

  Każda I środa miesiąca o godz. 17:00 spotkanie formacyjne I Róży ; 18:00 Msza Święta; godz. 18:45 spotkanie formacyjne II Róży
  Opiekun: ks. Świerad Sławomir Pettke – proboszcz

 • Szkoła modlitwy Słowem Bożym – Parafia Najświętszego Zbawiciela

  Opiekun: ks. Świerad Sławomir Pettke – proboszcz
  Spotkania: co drugi czwartek o godzinie 18:45

 • Wspólnota Różańca Rodziców  (pierwsze czwartki miesiąca) – Parafia św. Jana.

  Telefon kontaktowy parafii: 667 565 774

 • Koło Żywego Różańca. Parafia św. Jana.

  Spotkania: pierwsze soboty miesiąca.

  Telefon kontaktowy parafii 667 565 774 .

 • Wspólnota św. Rity . Parafia św. Jana.

  Spotkania: każdego  22-giego dnia miesiąca – Msza św. godz. 18.00.

  Telefon kontaktowy parafii 667 565 774 .

Ruch Światło – Życie

Pozostałe wspólnoty

 • Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar” – Par. Najświętszego Zbawiciela

  Opiekun: ks. Piotr Stolecki, Pan Marcin Kłos  – 605 532 652 (kesolk@gmail.com)

  Spotkania: w wyznaczony poniedziałek raz w miesiącu – dokładna informacja na stronie http://wloclawek-katedra.sychar.org/

  Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnej możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet, jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo – Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem – trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej właściwie w każdej sytuacji. Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jest Wspólnotą Wiernej Miłości Małżeńskiej, którą założyli sakramentalni małżonkowie. Współzałożycielem Wspólnoty jest ks. Jan Pałyga SAC. W dniu 14 marca 2012 roku Episkopat Polski mianował krajowym duszpasterzem Wspólnoty ks. Pawła Dubowika.

 • Neokatechumenat – Par. Narodzenia NMP i św. Jana Ew.

  Spotkania środy / soboty

  Kontakt:
  Ewa Kasprzewska – 603 949 333 (ewa.kasprzewska@op.pl)

 • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Par. Wniebowzięcia NMP

  Spotkania 1-sze wtorki miesiąca g. 16 – 3 Maja 35/2

  Kontakt:
  Katarzyna Kluzik – 783 981 822 (kkluzik@civitaschristiana.pl)

  Opiekun – Proboszcz Katedry

  civitaschristiana-torun.pl; civitaschristiana.pl; e-civitas.pl

 • Rycerze Kolumba – Rada nr 17974 im. św. Józefa – Parafia św. Józefa

  Kontakt:
  Maciej Agacki – 602189020 

  Rycerze Kolumba spotykają się na modlitwie różańcowej w każdą środę o 17:30 oraz na Mszy św. ku czci patrona św. Józefa. Spotkania formacyjno-organizacyjne odbywają się w drugą środę miesiąca po Mszy św wieczornej. Zapraszają do swych szeregów wszystkich mężczyzn, którym bliskie są wartości: braterstwo, miłosierdzie, wiara, patriotyzm.
  Opiekun: ks. Janusz Bartczak

  kol1

 • Krąg Biblijny – Parafia św. Józefa

  Wspólnota Kręgu Biblijnego spotyka się, by rozważać perykopy poszczególnych fragmentów Ewangelii. Są one spisane po to, abyśmy nie tylko wierzyli, ale też posiedli życie wieczne, w którym będziemy widzieć i kochać; w nim urzeczywistnią się wszelkie nasze pragnienia.

  Spotkania w poniedziałki po Mszy św. wieczornej w dolnym kościele.
  Opiekun: ks. Bogusław Laskowski

  krag biblijny

 • Parafialny Zespół Caritas – Parafia św. Józefa

  Wspólnota zrzesza osoby, które pragną swoimi dobrymi uczynkami uszczęśliwiać osoby biedne, samotne i chore z tej parafii. Co roku w okolicach świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy przeprowadzana jest akcja Redemptoris Kurier, a w ciągu roku wiele innych działań na rzecz potrzebujących z tej parafii.

  Opiekun: ks. Janusz Bartczak

  Caritas pl

 • Parafialny Zespół Caritas – Parafia Najświętszego Zbawiciela

  Opiekun: ks. Szymon Jastrzębski

 • Katecheci – Parafia Najświętszego Zbawiciela

  Opiekun: ks. Świerad Sławomir Pettke – proboszcz

 • Lektorzy i Psałterzyści – Parafia Najświętszego Zbawiciela

  Opiekun: ks. Sławomir Wysocki (tel. 661-593-554)

 • Liturgiczna Służba Ołtarza – Parafia Najświętszego Zbawiciela

  Opiekun: ks. Sławomir Wysocki (tel. 661-593-554)

 • Nadzwyczajni Szafarze EucharystiiParafia Najświętszego Zbawiciela

  Opiekun: ks. Sławomir Wysocki (tel. 661-593-554)

 • Rada ParafialnaParafia Najświętszego Zbawiciela

  Opiekun: ks. Świerad Sławomir Pettke – proboszcz

  Przewodniczący Rady Parafialnej:  Pan Andrzej Gołębieski – tel. 500 051 667

 • Koło Obrońców Życia – Parafia św. Józefa

  Msza Święta dziękczynno-blagalna za dar życia w środę po Pierwszym Piątku Miesiąca o 18.00. Podczas Wystawienia Najświętszego Sakramentu odmawiana jest w ten dzień również modlitwa Duchowej Adopcji dziecka poczętego. Ofiary na tacę zbierane tego dnia ofiarowane są Stowarzyszeniu Obrońców Życia.

  obroncy zycia

 • Domowy Kościół – Parafia św. Józefa

  Wspólnota pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie. Spotkania wspólnoty odbywają się w pierwsze soboty miesiąca.

  Opiekun: ks. Adrian Szczap

  domowykosciol

 • Piesza Pielgrzymka Włocławska na Jasną Górę – Amaranty – Parafia św. Józefa

  Co roku w sierpniu wspólnota udaje się na Jasną Górę pod Tron Matki Boskiej Częstochowskiej. Od 2020 roku Kierownikiem Pielgrzymki jest wikariusz z  Parafii. Spotkania wspólnoty  w ostatnią niedzielę miesiącao 18:00 Msza św. a po niej spotkanie.

  Opiekun: ks. Przemysław Pankowski

  FB

 • Duszpasterstwo Niesłyszących i Głuchych – Parafia św. Józefa

  Specjalnie dla parafian, mieszkańców Włocławka oraz okolic, w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 14:30 odprawiana jest Msza Święta w języku migowym, tak by osoby niesłyszące i głuche mogły w pełni uczestniczyć w Eucharystii.
  Opiekun: ks. Przemysław Pankowski

  nieslyszacy

 • Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Włocławskiej Parafia św. Józefa

  Kaplica pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki znajduje się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Msza święta niedzielna odprawiana o godzinie 14:30 dla wszystkich chorych, personelu i odwiedzających. Sprawy dot. udzielenia sakramentów i Komunii św. oraz odwiedzin chorych należy zgłaszać do ks. Kapelana osobiście lub telefonicznie (+48 693 668 856).
  Kapelan: ks. Piotr Kaczmarek

  Jerzy Popieluszko

 • Wspólnota Anonimowych Alkoholików– parafia św. Józefa

  Anonimowi alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.

  Mityngi w piątek o godz. 18.00 w dolnym kościele.

 • Anonimowi Alkoholicy – Parafia Najświętszego Zbawiciela

  Opiekun: Pan Dariusz Frąckowiak – Moderator
  Spotkania: Spotkania w środę godz. 18.00 – 20.00 i niedziele 17.00 – 19.00, I niedziela miesiąca Meeting otwarty
 • Krąg biblijny. Parafia św. Jana.

  Spotkania: wtorki, godz. 18:30.

  Telefon kontaktowy parafii 667 565 774 .

 • Zespół wokalno-instrumentalny Róża. Parafia św. Jana.

  Spotkania ruchome.

  Telefon kontaktowy parafii 667 565 774 .