EUCHARYSTIA

Msze święte we Włocławku

Msza święta jest źródłem i szczytem życia Kościoła, dlatego chcemy wspierać wszelką działalność promującą duchowość opartą na Eucharystii. Aby ułatwić udział w najbliższej Mszy świętej, podajemy aktualny rozkład nabożeństw w naszym mieście w niedziele i dni powszednie. Istnieje także możliwość sprawdzenia porządku nabożeństw w konkretnej parafii, oznaczonej na mapie Włocławka.

Msze święte w niedziele i święta

Msze święte na terenie Włocławka

700 Katedra, Klasztor, par. Najśw. Serca Jezusowego, par. św. Maksymiliana, par. św. Stanisława
730 par. Narodzenia NMP, par. św. Józefa, Klasztor Sióstr Karmelitanek
800 par. Najśw. Zbawiciela, par. św. Jana
830 Katedra, par. Chrystusa Króla, par. Najśw. Serca Jezusowego, par. NMP Królowej Polski, par. św. Maksymiliana, par. św. Stanisława
900 Klasztor, par. Ducha Świętego, par. MB Fatimskiej, par. Narodzenia NMP, par. św. Józefa
930 Kościół rektoralny w Wieńcu Zdroju, Kaplica św. Antoniego w Warząchewce
1000 Katedra, par. Najśw. Serca Jezusowego, par. Najśw. Zbawiciela, par. św. Jana, par. św. Maksymiliana, par. św. Stanisława
1030 Klasztor, par. Chrystusa Króla, par. Ducha Świętego, par. Narodzenia NMP, par. św. Józefa, Kaplica Niepokalanego Poczęcia NMP w Modzerowie
1100 par. MB Fatimskiej, par. NMP Królowej Polski
1130 par. Najśw. Serca Jezusowego, par. św. Maksymiliana, par. Najśw. Zbawiciela, par. św. Stanisława, Kaplica św. Antoniego w Warząchewce
1200 Katedra, Klasztor, par. Ducha Świętego, par. Narodzenia NMP, par. św. Jana, par. św. Józefa
1300 par. MB Fatimskiej, par. Najśw. Serca Jezusowego,  par. św. Maksymiliana, par. św. Stanisława, par. Najśw. Zbawiciela,
1600 Dom Św. Józefa (lipiec zamknięte), par. Ducha Świętego
1800 Katedra, Klasztor, par. MB Fatimskiej, par. Najśw. Serca Jezusowego, par. Najśw. Zbawiciela, par. NMP Królowej Polski, par. Narodzenia NMP, par. św. Jana, par. św. Józefa, par. św. Maksymiliana, par. św. Stanisława
2000 Klasztor, par. św. Józefa

7:00

 • Katedra
 • Klasztor
 • par. Najśw. Serca Jezusowego
 • par. św. Maksymiliana
 • par. św. Stanisława

7:30

 • par. Narodzenia NMP
 • par. św. Józefa
 • Klasztor Sióstr Karmelitanek

8:00

 • par. Najśw. Zbawiciela
 • par. św. Jana

8:30

 • Katedra
 • par. Chrystusa Króla
 • par. Najśw. Serca Jezusowego
 • par. NMP Królowej Polski
 • par. św. Maksymiliana
 • par. św. Stanisława

9:00

 • Klasztor
 • par. Ducha Świętego
 • par. MB Fatimskiej
 • par. Narodzenia NMP
 • par. św. Józefa

9:30

 • Kościół rektoralny w Wieńcu Zdroju
 • Kaplica św. Antoniego w Warząchewce

10:00

 • Katedra
 • par. Najśw. Serca Jezusowego
 • par. Najśw. Zbawiciela
 • par. św. Jana
 • par. św. Maksymiliana
 • par. św. Stanisława

10:30

 • Klasztor
 • par. Chrystusa Króla
 • par. Ducha Świętego
 • par. Narodzenia NMP
 • par. św. Józefa
 • Kaplica Niepokalanego Poczęcia NMP w Modzerowie

11:00

 • par. MB Fatimskiej
 • par. NMP Królowej Polski

11:30

 • par. Najśw. Serca Jezusowego
 • par. Najśw. Zbawiciela
 • par. św. Maksymiliana
 • par. św. Stanisława
 • Kaplica św. Antoniego w Warząchewce

12:00

 • Katedra
 • Klasztor
 • par. Ducha Świętego
 • par. Narodzenia NMP
 • par. św. Jana
 • par. św. Józefa

13:00

 • par. MB Fatimskiej
 • par. Najśw. Serca Jezusowego
 • par. Najśw. Zbawiciela
 • par. św. Maksymiliana
 • par. św. Stanisława

16:00

 • Dom Św. Józefa
 • par. Ducha Świętego

18:00

 • Katedra
 • Klasztor
 • par. MB Fatimskiej
 • par. Najśw. Serca Jezusowego
 • par. Najśw. Zbawiciela
 • par. NMP Królowej Polski
 • par. Narodzenia NMP
 • par. św. Jana
 • par. św. Józefa
 • par. św. Maksymiliana
 • par. św. Stanisława

20:00

 • Klasztor
 • par. św. Józefa

6:00

 • Dom Św. Józefa

6:30

 • Klasztor
 • Klasztor Sióstr Karmelitanek

7:00

 • par. Najśw. Serca Jezusowego
 • par. NMP Królowej Polski
 • par. Narodzenia NMP
 • par. św. Jana
 • par. św. Józefa
 • par. św. Maksymiliana
 • par. św. Stanisława

8:00

 • Klasztor
 • par. Najśw. Zbawiciela

11:00

 • Klasztor

16:00

 • Kościół rektoralny w Wieńcu Zdroju

17:00

 • par. Chrystusa Króla
 • par. Ducha Świętego

18:00

 • Katedra
 • Klasztor
 • par. MB Fatimskiej
 • par. Najśw. Serca Jezusowego
 • par. Najśw. Zbawiciela
 • par. NMP Królowej Polski
 • par. Narodzenia NMP
 • par. św. Jana
 • par. św. Józefa
 • par. św. Maksymiliana
 • par. św. Stanisława

Msze święte w dni powszednie

600 Dom św. Józefa- lipiec – zamknięte (bez sobót – nie dotyczy soboty po pierwszym piątku miesiąca)
630 Klasztor, Klasztor Sióstr Karmelitanek
700 par. Najśw. Serca Jezusowego, par. NMP Królowej Polski, par. Narodzenia NMP, par. św. Jana, par. św. Józefa, par. św. Maksymiliana, par. św. Stanisława, par. Chrystusa Króla (poniedziałek)
800 Klasztor, par. Najśw. Zbawiciela
1100 Klasztor
1700 par. Chrystusa Króla (wt-sob), par. Ducha Świętego
1800 Katedra, klasztor, par. MB Fatimskiej, par. Najśw. Serca Jezusowego, par. Najśw. Zbawiciela, par. NMP Królowej Polski, par. Narodzenia NMP, par. św. Jana, par. św. Józefa, par. św. Maksymiliana, par. św. Stanisława
1900 Kościół rektoralny w Wieńcu Zdroju